AURU brk

pro rukodělce:

Jak prodávat na LinkedInu

AURU brk

pro rukodělce:

Jak prodávat na LinkedInu

Nejstarší sociální síť LinkedIn byla dlouhá léta vnímaná pouze jako prostředí pro hledání práce manažerů. Před několika lety se začala měnit v příjemné prostředí pro navazování obchodních vztahů. A nyní se ukazuje, že je také skvělým prostředím pro prodej rukodělných výrobků a kurzů. Vzbuzuje zvědavost, ale také respekt a obavy.

AURU brk

Jak funguje a hodí se právě pro tebe?

Uspět na něm vyžaduje znalosti a trpělivost. Připravila jsem speciálně pro rukodělce a řemeslníky dvoudílné online setkání na Zoomu pro úspěšný vstup na tuto profesní síť.

Pojďme si společně založit funkční profil, začít budovat síť kontaktů a publikovat. 

Pojďme společně začít prodávat tvé rukodělné výrobky tam, kde jen 3 lidé ze sta píší příspěvky, takže pokud budeš aktivní, velmi brzy začneš i prodávat. 

Pojďme společně vytvořit tvou strategii a taktiku pro tuto síť. Pojďme vybudovat komunitu a navzájem se podpořit. Výhody budeme čerpat všichni. 

AURU brk

Co se na Zoom setkáních bude dít?

25. 8. 2022 20-21:30 hod 

se dozvíš, jak LinkedIn funguje, jak si založit profil a jak si vytvořit síť vhodných kontaktů. Vysvětlím, kdy je dobré oživit původní profil, pokud ho máš, anebo kdy je lepší založit nový. Co se konkrétně pro tebe hodí. Jaký rukodělný nebo řemeslný směr má největší šanci uspět. Jak. Bude prostor pro dotazy.

8. 9. 2022 20-21:30 hod 

si řekneme, jak úspěšně psát a prodávat. Co se líbí algoritmu LinkedIn a kdy bude podporovat tvé dosahy. Zkontrolujeme své profily a vyladíme je. Řekneme si, jak navazovat 

obchodní vztahy, jak sebevědomě prodávat a jak překonat ostych. Co je na této síti úplná ztráta energie. Koho konkrétně je strategické požádat o spojení. Bude prostor pro dotazy.

 

Tahle noblesní síť je velmi přátelská. Lidé na ní se k sobě chovají vesměs slušně a moc rádi čtou a diskutují. Vytvářejí pevné vazby i přátelství a rádi se navzájem podporují. Přejí si vzájemně úspěch. A v takovém prostředí chceš být, takovým lidem chceš nabídnout to, co s pečlivostí a s vášní vyrábíš a tvoříš.

2 miliony uživatelů a jen 60 tisíc z nich publikuje. A jsou to většinou témata úplně z jiných oborů, než je řemeslo a rukodělství. Představ si, že tam budeš ze svého oboru první. To je výhoda vstupu v tuto chvíli. Vzniká tam rukodělná komunita a vzbuzuje velkou pozornost. Za rok už to může být jinak. Vyniknout bude pravděpodobně stát mnohem větší úsilí.

Těším se na tebe na setkání v Zoomu na konci srpna a na začátku září!

Tvá Šárka Rooya